Lendas Galegas de Tradición Oral

LENDAS GALEGAS DE TRADICIÓN ORAL
Ed. X.M. González Reboredo
Editorial Galaxia
Vigo