Timoianu / Preda · Dúo de Salzburgo

Yvonne Tímoianu, Cello
Alexander Preda, Piano

CHOPIN
Polonaise brillante for cello and piano Op.  3 in C major. 
Grand Duo concertant sur des themes de "Robert le Díable", 1833 (arr. Yvonne Timoianu).
Ballade nº 3 Op. 47 in A Hat major for piano.
Sonata Op. 65 in g minor for cello and piano.
Allegro moderato. Allcgro con brio. Largo. Finale
SCHUBERT
Der Lindenbaum
NIN
Andaluza

Luxemburgo Music Festival
www.duodesalzburg.com